Programe de contabilitate, salarii si evidenta de stocuri.
Descarca si foloseste gratuit cele mai utilizate
programe de contabilitate din Romania.

Autentificare nereusita. Incearca din nou!

ACTUALIZARI - SAGA C

ver 3.0.377

din
 • 1. La ecranele "Situatie furnizori" si "Situatie clienti" s-a introdus un buton numit "Situatie plati + incasari", respectiv "Situatie incasari + plati", care tipareste platile/incasarile si facturile platite/incasate de prin acestea.
  2. S-a modificat sistemul de calcul al TVA pentru achizitiile intracomunitare in sensul ca procentul si valoarea TVA-ului sunt vizibile la nivelul detaliilor facturii.
  3. S-a introdus suport pentru calculul taxei aferente persoanelor cu handicap neincadrate. Pentru activare se bifeaza noua optiune "Calculeaza taxa cf. legii 448/2006, art. 78" din ecranul "Configurare salarii" efectele aparand in cazul in care exista mai multe de 50 de anagajati. Implicit, programul considera ca angajatii pentru care nu se calculeaza impozit sunt persoane cu handicap.

ver 3.0.376

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 112.
  2. La ecranul pentru generarea pontajului, s-a introdus un nou buton numit "Tiparire pe puncte de lucru", care tipareste pontajul grupat pe punctele de lucru, pe pagini distincte. De asemenea se pot genera pontaje necompletate, cu ajutorul butonului situat in partea superioara a ecranului.
  3. In"Fise articole", acum se poate vizualiza stocul si soldul dupa fiecare operatiune, prin apasarea butonul ">>", situat in partea dreapta-sus a ecranului.

ver 3.0.375

din
 • 1. La ecranul "Deconturi" s-a introdus un buton pentru tiparirea Decontului de cheltuieli. Acesta tipareste cheltuielile aferente dintr-o anumita perioada. Pentru a fi preluate datele salariatului este necesar sa se foloseasca un analitic de forma 542.cod_salariat. Acesta se poate genera automat în planul de conturi daca se bifeaza optiunea "Genereaza analitic la 542", din panoul "Detalii", ecranul "Salariati".
  2. S-au adus imbunatatiri ecranului "Masini". Acum, din acesta se poate tipari Ordinul de deplasare (Delegatie), cu butonul care are ca pictograma o imprimanta, de deasupra tabelului cu foi de parcurs. Pentru ca tiparirea sa fie exacta trebuie ca traseul sa inceapa si sa se termine la sediul firmei.

ver 3.0.374

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 112.
  2. In meniul "Diverse" s-a introdus o noua optiune numita "Masini", care permite introducerea foilor de parcurs si controlul asigurarilor, reviziilor si rovignetelor.

ver 3.0.373

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 100.
  2. S-a introdus posibilitatea generarii automate a formularului PDF in Declaratia 390, pentru situatiile in care se foloseste semnatura digitala.
  3. In ecranul "Situatie stocuri" s-a introdus o optiune numita "Dupa data intrarii", care regenereaza situatia in functie de data de intrare in gestiune a stocurilor. La activarea acestei optiuni apare un câmp prin care se pot filtra stocurile mai vechi de un numar de zile.
  4. S-a introdus posibilitatea filtrarii dupa lot, in ecranul "Situatie productie". De asemenea, la "Iesiri", in cazul in care se vinde dintr-un lot, acesta este afisat in coloana "Informatii suplimentare", pentru a fi tiparit pe factura.
  5. Pentru cazurile in care evidenta este cantitativ-valorica la pret de vanzare, la ecranul "Schimbare pret vânzare - marfuri" s-a introdus un buton numit "Actualizare preturi pentru toate articolele... " care genereaza procese verbale de schimbare de pret in functie de preturile de vanzare existente in ecranul "Iesiri". De asemenea, precesele verbale nu mai sunt dependente de gestiune, coloana aferenta fiind eliminata.

ver 3.0.372

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 112.
  2. S-a actualizat manualul de utilizare.

ver 3.0.371

din
 • 1. S-a introdus suport pentru administrarea stocurilor pe loturi (trasabilitate). In cazul in care se doreste folosirea acestui sistem de lucru, trebuie bifata optiunea "Urmarire pe loturi/garantii", din ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse". Apoi, din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la care expira articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se poare realiza numai prin descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
  2. La ecranul "Salariati" s-a introdus un nou tip "Contract drepturi de autor - 16%", pentru cazurile in care s-a optat pentru plata integrala a impozitului.

ver 3.0.370

din
 • 1. In ecranul "Concedii medicale", s-a introdus un buton numit "Centralizator concedii medicale", care tipareste lista concediilor suportate din CCI ce trebuie depusa la casa de sanatate, in scopul restituirii sumelor reprezentand indemnizatii, cf. Ordin 130/18.02.2011. De asemenea, listarea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca s-a mutat din ecranul cu Declaratia 112 in ecranul "Concedii medicale".
  2. S-a introdus suport pentru incadrarea salariatilor pe filiale cu personalitate juridica. In acest sens, in ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", s-a introdus optiunea "Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica". Daca se bifeaza aceasta optiune, in meniul "Fisiere" va aparea ecranul "Filiale". Dupa completarea filialelor existente, trebuie sa incadrati salariatii la acestea, cu coloana "Cod fiscal filiala" din ecranul "Salariati". Daca nu se completeaza nimic, programul va considera ca salariatul este incadrat la sediul principal. Optiunea este utila pentru generarea Declaratiei 112 si a fiselor fiscale.
  3. La ecranul "Imobilizari", s-a introdus o coloana noua numita "Cont cheltuiala" care permite inregistrarea automata a cheltuielilor cu amortizarea pe analitice la contul 6811.
  4. S-a actualizat Declaratia 100.