Programe de contabilitate, salarii si evidenta de stocuri.
Descarca si foloseste gratuit cele mai utilizate
programe de contabilitate din Romania.

Autentificare nereusita. Incearca din nou!

ACTUALIZARI - SAGA C

ver 3.0.372

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 112.
  2. S-a actualizat manualul de utilizare.

ver 3.0.371

din
 • 1. S-a introdus suport pentru administrarea stocurilor pe loturi (trasabilitate). In cazul in care se doreste folosirea acestui sistem de lucru, trebuie bifata optiunea "Urmarire pe loturi/garantii", din ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse". Apoi, din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la care expira articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se poare realiza numai prin descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
  2. La ecranul "Salariati" s-a introdus un nou tip "Contract drepturi de autor - 16%", pentru cazurile in care s-a optat pentru plata integrala a impozitului.

ver 3.0.370

din
 • 1. In ecranul "Concedii medicale", s-a introdus un buton numit "Centralizator concedii medicale", care tipareste lista concediilor suportate din CCI ce trebuie depusa la casa de sanatate, in scopul restituirii sumelor reprezentand indemnizatii, cf. Ordin 130/18.02.2011. De asemenea, listarea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca s-a mutat din ecranul cu Declaratia 112 in ecranul "Concedii medicale".
  2. S-a introdus suport pentru incadrarea salariatilor pe filiale cu personalitate juridica. In acest sens, in ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", s-a introdus optiunea "Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica". Daca se bifeaza aceasta optiune, in meniul "Fisiere" va aparea ecranul "Filiale". Dupa completarea filialelor existente, trebuie sa incadrati salariatii la acestea, cu coloana "Cod fiscal filiala" din ecranul "Salariati". Daca nu se completeaza nimic, programul va considera ca salariatul este incadrat la sediul principal. Optiunea este utila pentru generarea Declaratiei 112 si a fiselor fiscale.
  3. La ecranul "Imobilizari", s-a introdus o coloana noua numita "Cont cheltuiala" care permite inregistrarea automata a cheltuielilor cu amortizarea pe analitice la contul 6811.
  4. S-a actualizat Declaratia 100.

ver 3.0.369

din
 • 1. Pentru declaratiile 100,101 si 300 s-a inlocuit butonul "Generare XML" cu butonul "Generare PDF". Prin apasarea acestui buton se incarca automat cu date formularele PDF oficiale, corespunzatoare declaratiei. De asemenea, s-a schimbat modul de organizare in subdirectore al fisierelor generate.
  2. S-a actualizat Declaratia 112.

ver 3.0.368

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 205.
  2. S-a actualizat formularul PDF de import din Declaratia 112. De asemenea, acum se pot exporta corect in declaratie si cazurile de angajati cu mai mute contracte de munca la aceeasi firma.
  3. S-a actualizat verificarea tertilor din ecranele "Furnizori" si "Clienti".

ver 3.0.367

din
 • 1. Versiunea finala pentru Declaratia Unica 112.
  2. S-au actualizat declaratiile 100 si 300.
  3. S-a introdus suport pentru calculul impozitului pe venit, in ecranul "Inchidere luna", pagina "Impozit pe venit". Aceasta pagina apare daca este bifata optiunea "Microintreprindere" din ecranul "Configurare societati".

ver 3.0.366

din
 • 1. S-a actualizat Bilantul.
  2. S-a actualizat modul de calcul al CAS, cf. reglementarilor pentru anul 2011 si s-a eliminat comisionul ITM.
  3. S-a introdus versiunea de testare pentru Declaratia Unica 112. Aceasta se poate acesa din ecranul "State salarii", fiind vizibila pentru statele din 2011. In cadrul declaratiei exista un buton numit "Generare PDF" care permite incarcarea in formularul oficial, pentru a pemite raportarea. De asemenea, exista posibilitatea generarii fisierului XML pentru raportare, verificarea acestuia efectuandu-se automat.
  4. S-a actualizat Declaratia 392.
  5. La ecranele de operare, deasupra fiecarui tabel, s-au introdus doua butoane de "Copiere" si "Lipire", care permit copierea inregistrarii curente pentru a fi alipita, ulterior, in acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul in care inregistrarile sunt similare.

ver 3.0.365

din
 • 1. S-a actualizat Declaratia 392.
  2. La generarea fiselor fiscale din ecranul "Salariati", in cazul in care sunt introduse doua pozitii pe acelasi CNP si acelasi tip, programul va cumula sumele aferente preluate din state.