Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.

Actualizări - SAGA C

ver 3.0.373 din 12.04.2011

  1. S-a actualizat Declaratia 100.
  2. S-a introdus posibilitatea generarii automate a formularului PDF in Declaratia 390, pentru situatiile in care se foloseste semnatura digitala.
  3. In ecranul "Situatie stocuri" s-a introdus o optiune numita "Dupa data intrarii", care regenereaza situatia in functie de data de intrare in gestiune a stocurilor. La activarea acestei optiuni apare un câmp prin care se pot filtra stocurile mai vechi de un numar de zile.
  4. S-a introdus posibilitatea filtrarii dupa lot, in ecranul "Situatie productie". De asemenea, la "Iesiri", in cazul in care se vinde dintr-un lot, acesta este afisat in coloana "Informatii suplimentare", pentru a fi tiparit pe factura.
  5. Pentru cazurile in care evidenta este cantitativ-valorica la pret de vanzare, la ecranul "Schimbare pret vânzare - marfuri" s-a introdus un buton numit "Actualizare preturi pentru toate articolele... " care genereaza procese verbale de schimbare de pret in functie de preturile de vanzare existente in ecranul "Iesiri". De asemenea, precesele verbale nu mai sunt dependente de gestiune, coloana aferenta fiind eliminata.

ver 3.0.372 din 03.04.2011

  1. S-a actualizat Declaratia 112.
  2. S-a actualizat manualul de utilizare.

ver 3.0.371 din 23.03.2011

  1. S-a introdus suport pentru administrarea stocurilor pe loturi (trasabilitate). In cazul in care se doreste folosirea acestui sistem de lucru, trebuie bifata optiunea "Urmarire pe loturi/garantii", din ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse". Apoi, din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la care expira articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se poare realiza numai prin descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
  2. La ecranul "Salariati" s-a introdus un nou tip "Contract drepturi de autor - 16%", pentru cazurile in care s-a optat pentru plata integrala a impozitului.

ver 3.0.370 din 04.03.2011

  1. In ecranul "Concedii medicale", s-a introdus un buton numit "Centralizator concedii medicale", care tipareste lista concediilor suportate din CCI ce trebuie depusa la casa de sanatate, in scopul restituirii sumelor reprezentand indemnizatii, cf. Ordin 130/18.02.2011. De asemenea, listarea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca s-a mutat din ecranul cu Declaratia 112 in ecranul "Concedii medicale".
  2. S-a introdus suport pentru incadrarea salariatilor pe filiale cu personalitate juridica. In acest sens, in ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", s-a introdus optiunea "Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica". Daca se bifeaza aceasta optiune, in meniul "Fisiere" va aparea ecranul "Filiale". Dupa completarea filialelor existente, trebuie sa incadrati salariatii la acestea, cu coloana "Cod fiscal filiala" din ecranul "Salariati". Daca nu se completeaza nimic, programul va considera ca salariatul este incadrat la sediul principal. Optiunea este utila pentru generarea Declaratiei 112 si a fiselor fiscale.
  3. La ecranul "Imobilizari", s-a introdus o coloana noua numita "Cont cheltuiala" care permite inregistrarea automata a cheltuielilor cu amortizarea pe analitice la contul 6811.
  4. S-a actualizat Declaratia 100.

ver 3.0.369 din 20.02.2011

  1. Pentru declaratiile 100,101 si 300 s-a inlocuit butonul "Generare XML" cu butonul "Generare PDF". Prin apasarea acestui buton se incarca automat cu date formularele PDF oficiale, corespunzatoare declaratiei. De asemenea, s-a schimbat modul de organizare in subdirectore al fisierelor generate.
  2. S-a actualizat Declaratia 112.

ver 3.0.368 din 14.02.2011

  1. S-a actualizat Declaratia 205.
  2. S-a actualizat formularul PDF de import din Declaratia 112. De asemenea, acum se pot exporta corect in declaratie si cazurile de angajati cu mai mute contracte de munca la aceeasi firma.
  3. S-a actualizat verificarea tertilor din ecranele "Furnizori" si "Clienti".

ver 3.0.367 din 07.02.2011

  1. Versiunea finala pentru Declaratia Unica 112.
  2. S-au actualizat declaratiile 100 si 300.
  3. S-a introdus suport pentru calculul impozitului pe venit, in ecranul "Inchidere luna", pagina "Impozit pe venit". Aceasta pagina apare daca este bifata optiunea "Microintreprindere" din ecranul "Configurare societati".

ver 3.0.366 din 01.02.2011

  1. S-a actualizat Bilantul.
  2. S-a actualizat modul de calcul al CAS, cf. reglementarilor pentru anul 2011 si s-a eliminat comisionul ITM.
  3. S-a introdus versiunea de testare pentru Declaratia Unica 112. Aceasta se poate acesa din ecranul "State salarii", fiind vizibila pentru statele din 2011. In cadrul declaratiei exista un buton numit "Generare PDF" care permite incarcarea in formularul oficial, pentru a pemite raportarea. De asemenea, exista posibilitatea generarii fisierului XML pentru raportare, verificarea acestuia efectuandu-se automat.
  4. S-a actualizat Declaratia 392.
  5. La ecranele de operare, deasupra fiecarui tabel, s-au introdus doua butoane de "Copiere" si "Lipire", care permit copierea inregistrarii curente pentru a fi alipita, ulterior, in acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul in care inregistrarile sunt similare.