Programe de contabilitate, salarii si evidenta de stocuri.
Descarca si foloseste gratuit cele mai utilizate
programe de contabilitate din Romania.

Autentificare nereusita. Incearca din nou!

Licenta - conditii de utilizare


Licenta de utilizare

Acesta Acord de licenta este un acord legal intre dvs. (ca persoana fizica sau persoana juridica) si Distribuitor pentru utilizarea produsului software SAGA C, care include programul informatic, inclusiv structura bazei de date aferente acestuia, si serviciile de asistenta asociate. Prin instalarea, copierea sau utilizarea SAGA C, sunteti de acord sa fie legat de termenii acestui acord. Nu instalati si nu utilizati produsul SAGA C daca nu acceptati termenii acestui acord.

1. Definitii

Program - reprezinta programul informatic SAGA C si documentatia aferenta ce se regasesc pe orice suport materializat si dematerializat precum si orice actualizare sau imbunatatire aduse ulterior in situatia in care acestea nu fac obiectul altor licente.
Licenta - dreptul de a utiliza programul, termenii si conditiile aplicabile de la data incheierii acordului in cauza.
Computer - orice dispozitiv care este capabil de a prelucra datele.
Distribuitor - SAGA Software SRL inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/9039/2005 cod fiscal 17602787 sau SAGA NEXT SRL inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6814/2006 cod fiscal 18610133 sau SAGA BISS SRL inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/18970/2005 cod fiscal 18119757.
Beneficiar - persoana fizica sau juridica ce utilizeaza programul sau a cumparat drepul de folosire al acestuia.
Cont de utilizator - se poate accesa de pe domeniul www.sagasoft.ro cu utilizatorul si parola furnizate de Distribuitor la acordarea contra-cost a Licentei.
Cod de activare - cod furnizat Beneficiarului pentru activarea programului, care este disponibil in Contul de utilizator.

2. Programul nu poate fi vandut, inchiriat sau supus oricaror alte actiuni de comercializare.

3. Beneficiarul are dreptul sa foloseasca Programul, inclusiv in scop lucrativ, si sa-l distribuie gratuit.

4. Programul sau componentele acestuia nu pot fi reproduse, decompilate, modificate sau incluse intr-un alt program.

5. Toate actele legate de Program precum contracte, conventii sau orice alte intelegeri similare privind instalarea, preluarea datelor, intretinerea sau orice alte actiuni similare in care este implicat acesta se vor face numai cu respectarea termenilor Licentei.

6. Programul este distribuit "ASA CUM E"("AS IS"). Distribuitorul nu acorda nici un tip de garantie si nu poate fi tras la raspundere pentru pierderi de date, pierderi financiare sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizarii Programului.

7. Se considera a fi de acord in mod irevocabil cu termenii Licentei, indiferent de suportul materializat sau dematerializat pe care se regaseste, orice intrare legala a Programului in folosinta Beneficiarului prin descarcare, instalare, copiere, accesare sau oricare alta modalitate similara.

8. Configurarea unui mediu de hardware si software-ul functional pentru Program trebuie sa fie exclusiv in responsabilitatea Beneficiarului. Acelasi lucru se aplica pentru salvarile periodice ale bazelor de date.

9. Licenta Freeware
O licenta Freeware este oferita gratuit. In cadrul acesteia trebuie respectate toate prevederile prezentului acord, mai putin punctele 10, 11, 12, 13 si 14.
10. Durata
Licenta acordata prin prezentul acord va incepe la data de cumparare a licentei si expira la sfarsitul perioadei pentru care licenta a fost achizitionata. In afara acestui interval devine valabila Licenta Freeware. Durata licentei nu poate fi mai scurta de 1 an.

11. Obligatiile Distribuitorului
a. sa puna la dispozitie, pe domeniul www.sagasoft.ro, ultimele versiuni ale programului, care vor fi realizate prin introducerea de noi functionalitati si prin adaptarea la modificarile legislative.
b. sa acorde Beneficiarului asistenta telefonica la numerele publicate pe domeniul www.sagasoft.ro intre orele 9.30-17:30, de luni pana vineri, si prin email pe adresa office@sagasoft.ro, pentru aspecte legate de functionarea programului.
c. sa pastreze confidentialitatea datelor de contact ale Beneficiarului si a bazelor de date primite de la acesta.

12. Obligatiile Beneficiarului
a. sa nu comunice unor terti parola de asistenta.
b. sa indice persoana de contact cu care Distribuitorul va comunica pe durata licentei. Cererile de asistenta vor fi initiate numai de catre persoana de contact comunicand Distribuitorului parola de asistenta.
c. sa efectueze actualizarile pe un singur calculator pentru o Licenta.
d. sa solicite asistenta doar pentru chestiuni legate strict de functionarea programului.

13. Garantii si reziliere
Produsul trebuie sa se conformeze cu specificatiile furnizate de Distribuitor, inclusiv cele din manualul de utilizare.
Daca Distribuitorul v-a furnizat o Licenta contra cost, eventualele defecte din Program se vor rectifica de catre Distribuitor intr-un termen rezonabil, dupa notificarea defectului. Licenta poate fi reziliata numai daca Distribuitorul a avut ocazia de a remedia defectul si o astfel de incercare a esuat sau daca Beneficiarul nu a folosit codul de activare al Programului.

14. Alte clauze.
La actualizare, programul genereaza un cod de identificare unic pentru fiecare calculator. Dupa introducerea acestuia in contul de utilizator, de pe site-ul Distribuitorului, se pot prelua codurile pentru activarea actualizarilor. Schimbarea codurilor de identificare se poate efectua o singura data pe licenta, pe parcursul duratei acesteia. Dupa aceasta operatie nu se va mai putea reveni la codul initial. Preturile pentru Licenta pot fi modificate fara notificare prealabila. Limba care guverneaza acordul este limba romana.

15. Acest acord va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul acord va fi cea a tribunalelor din Romania.